INTEGRITETSPOLICY

Webb-programmet "Ät dig symtomfri från typ 2-diabetes" på hemsidan Diabeteshjalpen.com/Ann  Christin Vallgren AB organisationsnummer 556975-7056 baserat i Webnode som behandlar personuppgifter som tillhandahålls av kunden för att uppfylla och dessutom bekräfta villkoren för att behandla elektroniska order och leveranser och för den nödvändiga kommunikationen under en lagstadgad period.

ALMÄNNA BESTÄMMELSER

1. Personuppgiftsansvarig, i enlighet med GDPR, är Ann Christin Vallgren AB, organisationsnummer 556975-7056, baserat i Webb-programmet "Ät dig symtomfri från typ 2-diabetes"

2. Kontaktuppgifterna för Personuppgiftsansvarig är: info@diabeteshjalpen.se

3. Personuppgifter är varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person.

KÄLLAN TILL PERSONUPPGIFTER

1. Personuppgiftsansvarig behandlar personuppgifter som erhållits med samtycke från kunden och samlas genom kontraktet för att köpa och uppfylla den elektroniska order som skapats i webbshopen, Webb-programmet "Ät dig symtomfri från typ 2-diabetes"

2. Personuppgiftsansvarig behandlar endast identifierings- och kontaktuppgifter för Kunden som är nödvändiga för att kontraktet ska kunna fullföljas.

3. Personuppgifter kommer inte att offentliggöras och kommer inte att överföras till andra länder.

SYFTET MED DATABEHANDLING

Personuppgiftsansvarig behandlar personuppgifter hos kunden för följande ändamål:

1. Registrering på hemsidan Webb-programmet "Ät dig symtomfri från typ 2-diabetes" i enlighet med kapitel 4, avsnitt 2 i GDPR.

2. För uppfyllande av den elektroniska beställning som skapats av kunden (namn, adress, e-post, telefonnummer)

3. Att följa lagar och förordningar som härrör från kontraktsförhållandet mellan Kund och Personuppgiftsansvarig

4. Personuppgifter är nödvändiga för att kontrakt ska kunna upphandlas. Kontrakt kan inte ingås utan personuppgifter.

VARAKTIGHETEN FÖR LAGRING AV PERSONUPPGIFTER

1. Personuppgiftsansvarig lagrar personuppgifter under den period som är nödvändig för att uppfylla de rättigheter och skyldigheter som följer av avtalsförhållandet mellan Personuppgiftsansvarig och Kunden och under 3 år efter avtalets ingående;

2. Personuppgiftsansvarig måste radera alla personuppgifter efter utgången av den period som krävs för lagring av personuppgifter.

MOTTAGARE OCH PERSONUPPGIFTSANSVARIG AV PERSONUPPGIFTER

Tredje part som behandlar personuppgifter hos Kunden är underleverantörer av Personuppgiftsansvarig. Tjänsterna hos dessa underleverantörer är oumbärliga för att kontraktet ska kunna genomföras, för att köpa och bearbeta den elektroniska ordern mellan Personuppgiftsansvarig och Kund.

Underleverantörerna av Personuppgiftsansvarig är:

  • Webnode AG (e-shop system)
  • Google Analytics (webbplatsanalys)

KUNDENS RÄTTIGHETER

I enlighet med förordningen har kunden följande rättigheter:

1. rätten till tillgång till personuppgifter

2. rätten till rättelse av personuppgifter

3. rätten att radera personuppgifter

4. rätten att invända sig mot behandling av personuppgifter

5. rätten till dataöverförbarhet

6. rätten att återkalla samtycke till behandling av personuppgifter skriftligen eller via e-post skickat till: info@diabeteshjalpen.se

7. rätten att inkomma med klagomål till tillsynsmyndigheten vid misstänkt brott mot förordningen.

SÄKERHET FÖR PERSONUPPGIFTER

1. Personuppgiftsansvarig säkerställer att alla tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder vidtas för att skydda personuppgifter.

2. Personuppgiftsansvarig har vidtagit tekniska säkerhetsåtgärder för att säkerställa datalagringsutrymmen, i synnerhet säkra tillgång till datorn med ett lösenord, använda antivirusprogram och utföra regelbundet underhåll av datorerna.

SLUTBESTÄMMELSER

1. Genom att placera en elektronisk order på webbplatsen Webb-programmet "Ät dig symtomfri från typ 2-diabetes" bekräftar kunden att den blivit informerad om alla villkoren för personuppgifter och accepterar dem i sin helhet.

2. Kunden accepterar dessa regler genom att kryssa i kryssrutan i order inköpsformulär.

3. Personuppgiftsansvarig kan när som helst uppdatera dessa regler. Ny, uppdaterad version måste publiceras på hemsidan.

Reglerna träder i kraft den 2021-01-01